Kamchatka, fishing, king salmon

Kamchatka, fishing, king salmon

Kamchatka, fishing, king salmon
Kamchatka
Kamchatka, fishing, king salmon.
Kamchatka
Kamchatka